Renseignements et inscriptions Préinscriptions 2021/2022: 

STUDIO 134 au 89, boulevard Gambetta :

 

De lundi 14 Juin au Samedi 10 Juillet 2021

LUNDI et MARDI : de 16h30 à 20h30

MERCREDI : de 11h à 12h et 14h à 20h30       

JEUDI : de 17h30 à 20h30

VENDREDI : de 16h30 à 20H30       

SAMEDI : de 11h à 12h